Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/037055/Drn

12.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na budovanie turistického chodníka v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Obec Demänovská Dolina, č. 258, 031 01 Liptovský Mikuláš