Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016-035869/Drn

26.08.2016

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na vjazd na pozemky za hranicami zastavaného územia obce v ochrannom pásme NAPANTu dňa 22. 9. 2016. žiadateľ: Crazy One s.r.o., Jasovská 29, 851 07 Bratislava