hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/035749/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na výstavbu Lesnej cesty Drabinovec, v k.ú. Nová Bystrica, na území CHKO Kysuce, kde v zmysle zákona platí 2. stupeň ochrany prírody.

Žiadateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca, Ul. Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01  Čadca