Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/035016/Ryb

26.08.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s usporiadaním podujatí: záverečné kolo Detskej Považskej cykloligy a záverečné kolo Detskej Tour Petra Sagana. Podujatia sa uskutočnia v dňoch 24. - 25. september 2016, na lúke situovanej na území CHKO Strážovské vrchy, v blízkosti NPR Súľovské skaly.

Žiadateľ: Obec Súľov - Hradná, Obecný úrad Súľov - Hradná, Súľov č. 65, 013 52  Súľov - Hradná