Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/034004/Ryb

10.08.2016

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s realizáciou športového podujatia "XVI. ročník Medzinárodného Behu na Veľkú Raču". Podujatie sa uskutoční dňa 18.09.2016 v Oščadnici - Dedovke.

Žiadateľ: Obec Oščadnica, Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01  Oščadnica