Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/033995/Ryb

05.08.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na vybudovanie a vyznačenie chodníka "Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná".

Žiadateľ: Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57  Oravská Lesná