Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/033129/Drn

28.07.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. k budovaniu a vyznačeniu cyklotrasy v k. ú. Oravská Polhora. Žiadateľ: Obec Oravská Polhora - Obecný úrad.