Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/032334/Kr

27.07.2016

Žiadateľ:Oto Rajniak ml., Lazky 484, 038 04 Bystrička

Žiadosť vo veci vydania záväzného stanoviska k zámeru výstavby 2 rekreačných chát a prístrešku na auto v k.ú. Bystrička .