Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/031943/Ryb

21.07.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na vyznačenie cyklotrasy "Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci Klin"

Žiadateľ: Obec Klin, Hlavná 199/107, 029 41 Klin