Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/031159/Drn

15.07.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu (výnimky) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na organizovanie športového podujatia - Štafetový beh od Tatier k Dunaju. Žiadateľ: Top Koncept s.r.o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava.