Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/029858/Kr

04.07.2016

Žiadateľ: Obec Blatnica

Žiadosť vo veci povolenia verejného športového podujatia "Beh Gaderskou dolinou" na území NP Veľká Fatra, deň 20.08.2016, povolenie na 5 rokov. Súhlas správcu dotknutých pozemkov, Lesy SR š.p.Žilina.