Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/029722/Kr

04.07.2016

Žiadateľ: Obec Turčianske Jaseno

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na vybudovanie a vyznačenie odbočky turistickej trasy 0870b v dĺžke  0,1km k Jarabinskému prameňu na území NP Veľká Fatra.