Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/027099/Kr

10.06.2016

Žiadateľ: Slovenský skauting, 122.zbor Anjelov strážnych Poprad,   059 14  Vydrník 114

Žiadosť: Povolenie výnimky na vjazd a státie motorových vozidiel na zabezpečenie letného skautského tábora v Čutkovskej doline, na území OP NP Veľká Fatra, okres Ružomberok