Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/025900/Drn

01.06.2016

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z.na organizovanie verejného športového podujatia - Slovenský pohár v zjazde, v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Tatry mountain resorts. a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš