Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016-025663/Drn

31.05.2016

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie športového podujatia v k. ú. Liptovská Osada. Žiadateľ: BOBELL s.r.o., Liptovská Osada 200, 034 73 Liptovská Osada.