hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/025633/Kr

Žiadateľ: Obec , Obecný úrad Mošovce, Kollárovo nám. 314, 038 21 Mošovce

Žiadosť: vo veci povolenia výnimky na vjazd a státie motorových vozidiel  podľa § 13 ods.1 písm.a) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov do ochranného pásma NP Veľká Fatra v k.ú. Mošovce v rámci zabezpečenia detského stanového tábora v termíne  od 01.7.2016 do 15.8. 2016 na parcele KN - E č. 377/4 a č.379 v k.ú.. Mošovce na lúke pri Krupcovej.