Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/025026/Ryb

25.05.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Kysuca v lokalite od ústia Predmieranky po ústie Dlhovanky, v k.ú. Turzovaka

Žiadateľ: Stavospol TURZOVKA spol. s r.o., Ul. Jašíkova 101, 023 54  Turzovka