Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/024547/Drn

23.05.2016

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s horolezeckou činnosťou na území NPR Demänovská dolina a NPP Demänovské jaskyne. Žiadateľ: Slovenský horolezceký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava.