Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/024545/Drn

23.05.2016

Žiadosť o vyadanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vykonávanie banskej činnosti podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania hliniska v DP Ružomberok na roky 2016 - 2024. Žiadateľ: JKB2 spol. s.r.o., Vyšné Matejkovo 28, 034 01 Ružomberok.