Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/024261/Drn

25.05.2016

žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. za účelom výskumu v území Demänovskej a Jánskej doliny. Žiadateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.