Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/022869/Kr

09.05.2016

Žiadateľ: Mgr. Jiří Kocián, Revoluční 1047/14, 741 01 Nový Jičín, Česká republika

Vec: Žiadosť na výskum Jastrabníka srnovníkovitého na vybraných lokalitách NP Malí Fatra, NP Veľká Fatra, TANAP