Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/022728/Kr

09.05.2016

Žiadateľ: Mgr. Miriam Šuteková, Berlínska 1679/1, 010 08 Žilina

Vec: Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie motorového vozidla v 2.stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z.,ochranné pásmo NP Veľká Fatra, Nedozorská dolina, okres Turčianske Teplice, v termíne  01.7 - 31.7.2016.