hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/022646/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek na vykonávanie terénnych prác pri riešení výskumných úloh vyplývajúcich zo schváleného Plánu hlavných úloh SMOPaJ. III.1b Výskum v oblasti neživej prírody: Minerály jaskýň Slovenska - štúdium kryogénnych jaskynných agregátov ako paleoklimatických indikátorov doby ľadovej s využitím geochemických a geochronologických metód a datovania stalagmitov; IV.2.a Vedenie Národnej databázy jaskýň SR a dopĺňanie základných údajov o jaskyniach ako biotope európskeho významu; IV.2.b Dokumentácia vzťahov medzi jaskynným osídlením a mimojaskynnými sidliskovými aglomeráciami od praveku do súčasnosti.

Žiadateľ: SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY a JASKYNIARSTVA, školská ul. 4, 031 01  Liptovský Mikuláš