Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/022128/Drn

04.05.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 7b ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. pre pestovanie okrasných stromkov. Žiadateľ: Milan Kráľ, 034 83 Liptovský Michal 15.