Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/021707/Drn

02.05.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2012/461-3/Dur zo dňa 16. 4. 2012. Žiadateľ: Ing. Lucia Vozárová, Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš