Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/021332/Drn

28.04.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) a c)  zákona č. 543/2002, v súvislosti s úpravou chodníka, umiestnenia záchodov atď. v okolí Vrbického plesa. Žiadateľ: Obec Demänovská Dolina, 031 01 Demänovská Dolina.