Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/020787/Kr

25.04.2016

Žiadateľ: Liptovský cyklistický spolok o.z., Baničné 863/1, 034 01 Ružomberok

Žiadosť:  Vydanie súhlasu  na budovanie a vyznačenie cyklotras v 2.stupni - OP NP Veľká Fatra , v okrese Ružomberok