Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/020358/Drn

21.04.2016

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2016/003032-1/Drn zo dňa 11. 2. 2016. Žiadateľ: Masarykova univerzita, Prírodovedecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno