Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/020043/Kr

19.04.2016

Žiadateľ: Klub slovenských turistov Turiec

Žiadosť.Povolenie organizovať verejno turistické podujatia na území NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra a ich ochranné pásma, pohorie Žiar a Kremnické  vrchy, územie Turčianskej kotliny do roku 2020.