Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/018366/Drn

06.04.2016

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z., na organizovanie športového podujatia "Beh na Sinú 2016". Žiadateľ: Obec Demänovská Dolina, Demänovská Dolina č. 258, 031 01 Liptovský Mikuláš