Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/018178/Kr

04.04.2016

Žiadateľ: Obec Blatnica

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na vybudovanie a vyznačenie odbočky turistickej trasy Kráľová studňa - Kráľová skala na parcele CLN č. 1234/5 v k.ú. Blatnica.okres Martin v dĺžke 0,1 km na území NP Veľká Fatra.