Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/017440/Drn

30.03.2016

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., k organizovaniu športového podujatia PREDATOR RACE v okolí Liptovského Jána. Žiadateľ: Alternative sports s.r.o. v zastúpení RNDr. Kamila Sochová, Kopec 85, 742 66 Štramberk ČR.