Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/017328/Kr

29.03.2016

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania

Vec: Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa § 15 ods.1 písm.e) zákona č.543/2002 Z.z,. na výrub 2 ks javora mliečneho zo stromoradia pri ceste, smer z Obce Mošovce do Obce Blatnice,  na území Chráneného areálu Mošovské aleje so 4.stupňom ochrany,  v okrese Turčianske Teplice.