Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/017089/Ryb

22.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu, v objeme cca. 500 m3, z vodného toku Bystrica, v RKM 11,850 – 12,350, lokalita – sútok Bystrice a Lutiše.

Žiadateľ: Mgr. Žibrúň Peter, Stará Bystrica 439, 023 04  Stará Bystrica