hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/016752/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu, v množstve cca 170 m3, z vodného toku Polhoranka, v RKM 2,800 – 3,300, v k. ú. Zubrohlava a v súvislosti s ťažbou o povolenie výnimky zo zákazu ustanoveného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona, na vjazd a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, cesty a miestnej komunikácie, na území, na ktorom platí 2. stupeň ochrany prírody.

Žiadateľ:Obec Zubrohlava, obecný úrad, Plátennícka 464, 029 43  Zubrohlava