Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/016024/Drn

17.03.2016

Žiadosť o povolenie výnimky (vydanie súhlasu) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vykonanie výskumnej činnosti v oblasti povodia Jaloveckého potoka v Západných Tatrách. Žiadateľ: Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava.