Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/013016/Drn

02.03.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia OÚ Žilina č. OU-ZA-OSZP1-2014/016473-4/Drn zo dňa 11. 6. 2014. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš