Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/012510/Drn

26.02.2016

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na výrub stromov v v CHA Hrádocké arborétum. Žiadateľ: Stredná lesnícka škoal lesnícka J.D.Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok.