Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/011969/Gs

24.02.2016

Žiadosť správcu toku o možnosť výrubu stromov v koryte rieky Orava