Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/011774/Drn

27.04.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vyznačenie cykloturistických trás v oblasti Liptova.Žiadateľ: REGION LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš