Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/011607/Drn

22.02.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2015/043121-008/Drn zo dňa 22. 12. 2015. Žiadateľ: JUDr. Jana Badinková, Benická 51/13, 031 01 Liptovský Mikuláš