hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/011313/Kr

Žiadateľ: Filip Plánka Bc., Dolné Obdokovce 89, 95102 Pohranice

Žiadosť vo veci povolenia verejného  športového podujatia- bežecké preteky -1.ročník ULTRA FATRA, po existujúcich chodníkoch na území s 2.a 3.stupňom ochrany na územ´NP Veľká Fatra a v jeho ochrannom pásme, štart Dolný Harmanec  - cieľ Ružomberok, deň preteku 30.7.2016 ,povolenie na dobu 3 rokov.