Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/010798/Drn

16.02.2016

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vykonanie športového podujatia "Poludnica Run" v území NAPANT. Žiadateľ: Adrián Kašniar, E. Š. Martinčekovej 4506/4, 031 01 Liptovský Mikuláš