Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/010407/Drn

12.02.2016

Žiadosť o zmenu rozhodntuia č. OU-ZA-OSZP1-2014/037155-004/Drn zo dňa 11. 12. 2014. Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.