Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/007288/Drn

22.01.2016

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. k projektu rybej farmy v k. ú. Liptovská Kokava. Žiadateľ: Ing. Ľuboš Husenica, Pribylina 228, 032 42