Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/006183/Drn

15.01.2016

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov v lokalite Roháčská dolina z dôvodu fotenia prírody. Žiadateľ: Ing. Marek Bôžek, Vitanová 281, 027 12 Vitanová.