Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/001502/Ryb

15.01.2016

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, k realizácii cyklodopravnej trasy Žilina - Vrútky -Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin.

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina