Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/23162/Gs

12.06.2015

Žiadosť o udelenie súhlasu na ťažbu riečneho materiálu z toku rieky Orava, nánosy po povodniach v lokalite Žaškov a Veličná, zistené pri povodňových prehliadkách tokov.