Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/07999/Drn

23.07.2015

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na zasiahnutie do lesného porastu, pri vykonávaní náhodnej ťažby v území NPR Suchá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Babky Pavlova Ves, 032 21 Pavlova Ves.