Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/07997/Drn

23.07.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona v súvislosti s realizáciou stavby "Potok - odkanalizovanie obce". Žiadateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok